Dergi Listesi

Aras Türkiye Eski Yakın Doğu Araştırmaları Dergisi

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Dergipark)

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Dergipark)

Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Iğdır Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi