Misyon & Vizyon

MİSYON: Üniversitemizin hedeflediği dünya üniversiteleri arasındaki saygın yerini alabilmesi için akademisyenlerin araştırma ve uygulamalarını bilimsel olarak dünya çapında paylaşabilmelerinin en önemli aracı olan Bilimsel Makalelerin yayınlandığı dergilere önemli görevler düşmektedir. Bu amaçla koordinatörlüğümüzün hedefi, Bilimsel Dergilerimizin başarılı çalışmalar yapmasını, öncelikle ULAKBİM TR DİZİN’de, sonrasında Uluslararası platformda SCI, SSCI, AHCI gibi indekslerde taranmasını sağlamak bu doğrultuda çalışmalar yapmak ve bu hedefe yönelik Bilimsel Dergilere destek vermektir.


VİZYON: Koordinatörlüğümüz, üniversitemiz bünyesindeki bilimsel dergilerin kendi aralarındaki iletişimini ve işbirliğini, üniversite içi ve dışı diğer bilimsel dergiler arasındaki koordinasyonu ve bilgi alışverişini sağlar. Bilimsel dergilerin yapacağı çalışmalara teknik destek sağlayarak, doğacak ihtiyaçların karşılanması için çalışmalar yapar. Bilimsel Dergilerin çalışmalarını teşvik eder, bu amaca yönelik projeler ve metotlar geliştirir. Bilimsel Dergileri tanıtmak ve tanıtılmasına yardımcı olmak için çalışır. Bilimsel Dergilerin karşılaştıkları problemleri çözmek üzere çözüm yolları sunar ve bunları gerektiğinde paydaşlara sunar. Bilimsel Dergilerin kalite ve şeffaflık odaklı yayın yapmasını öncelikli olarak destekler ve bu amaçla başta akademik personel olmak üzere Üniversite içi veya dışından paydaşlara gerektiğinde bilgilendirmede bulunur.