Genel Bilgiler

Bilişim Teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte bilginin üretimi ve paylaşımında çok hızlı gelişmeler olmaktadır. Özellikle akademik dergilerin kalite ve erişebilirlik bakımından ciddi bir önem kazandığı günümüzde, üniversite çatısı altında yayın yapan ya da üniversite personeli tarafından yürütülen dergilerin koordinasyonu ve sağlıklı bir şekilde yayın hayatlarına devam edebilmeleri önem arz etmektedir. Bu itibarla, bilimsel yayınların nitelikli mecralarda yayımlanması ve akademik dergilerin hızla gelişen bilişim teknolojisinden en üst düzeyde faydalanabilmeleri amacıyla Iğdır Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü kurularak, Üniversitemizin yayımlamakta olduğu bilimsel dergilerin bir çatı altında toplaması sağlanmış, öte yandan Üniversitemiz personelinin şahsî olarak yayımladıkları dergilerin de bu çatı altında yer almasına imkân tanınarak fikir alış verişine, tecrübe aktarımına olanak sağlanmıştır.